Jak vyplnit Tax Free formulář

  1. Formulář by měl být vyplněn písmeny a číslicemi podle níže uvedeného vzoru — hůlkově.
  2. Číslice nesmí přesahovat vyznačené rámečky.
  3. Údaje nesmí být přepisovány nebo dodatečně měněny.

 

Bookmark and Share