Zahraniční společnosti

Pojem Business Tax Free sám o sobě napovídá široce známé příležitosti ke vrácení DPH za nákupy ze zahraničí v Tax Free systému. Ve skutečnosti to znamená příležitost pro společnosti vrátit daně zahrnuté do nekomerčních poplatků.

Pokud vaše společnost navštíví Českou republiku: Služební cesty, vzdělávací programy, organizace sportovních a kulturních aktivit potom Business Tax Free je pro vás. Můžete vrátit DPH z následujících možností: nájem prostor a výstavních prostor, zadávací práce, účast na fórech, výstavách a vzdělávacích aktivitách, poradenství a právní služby, za použití motorové dopravy, ubytování a stravování. Z těchto a z dalších služeb, které můžete vrátit od 5 do 17% z částky poplatků v závislosti na sazbě DPH a poplatků.

Podmínky pro vrácení daní společnostem:

  1. Vaše společnost musí být registrovaným plátcem DPH v jakékoli zemi mimo Českou republiku a EU.
  2. Vaše společnost nemůže mít pobočku v České republice.
  3. Vaše společnost nemůže mít stálou provozovnu v České republice.
Bookmark and Share